NABÍDKA PRO KNIHOVNY

Časopis PROPAMÁTKY vychází od roku 2012 a pomáhá šířit osvětu a příklady dobré praxe ze světa památek. Vydavatelem je nezisková organizace Institut pro památky a kulturu.

Pracujeme s láskou k textu, úctou k předkům a také s vědomím, že právě dobré příklady péče o historické kulturní dědictví mohou inspirovat další. Péče o památky totiž začíná osvětou.

Od roku 2021 zveme ke spolupráci knihovny a časopis jim nabízíme zdarma.

Potřebujeme uhradit pouze roční náklady na doručování ve výši 242 Kč.

Chcete časopis PROPAMÁTKY také pro vaši knihovnu?

Vyplňte prosím uvedený formulář.