Pravidla soutěže


1. Pořadatel

Soutěže o knihy pořádá Institut pro památky a kulturu, o.p.s., Putim 71, 397 01 Písek, IČ: 28072219, organizace je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Krajského soudu v Českých Budějovicích v odd. O, vložce č. 148, ve spolupráci s tuzemskými nakladateli.

2. Soutěžící
2. 1. Soutěžícím se může stát každý návštěvník stránek soutěže, který uvede ve formuláři své jméno, příjmení, svou platnou e-mailovou adresu a platný telefon. V aktuální soutěži lze využít každé telefonní číslo a e-mailovou adresu pouze jednou.

2. 2. Každý soutěžící se současně stává odběratelem e-mailového zpravodaje PROPAMÁTKY, registrace k ničemu nezavazuje a lze ji kdykoliv zrušit. Účast v soutěži je zdarma.

3. Zpracování osobních údajů

3. 1. Účastníci soutěže udělují pořadateli souhlas ke zpracování osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

3. 2. Pořadatel prohlašuje, že je oprávněn informace podle předchozího bodu shromažďovat a zpracovávat (ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zásad GDPR).

3. 3. Pořadatel je oprávněn zasílat účastníkům soutěže prostřednictvím e-mailu oznámení, která se týkají soutěže, jakož i obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů.

4. Doba trvání
Doba trvání soutěže je vždy oznámena na stránkách klub.propamatky.cz/soutez.

5. Výhra
5. 1. O výherci rozhodne los.

5. 2. Výhru lze doručit na území České republiky.

5. 3. Vyhlášení výsledků soutěže bude oznámeno do jednoho týdne po jejím ukončení na stránkách klub.propamatky.cz/soutez.

chci souěžit